psychologiepraktijk Denken en Zijn

Klachtenregeling

Ik hoop en verwacht dat u het nooit nodig zult hebben. Uit zorgvuldigheid schrijf ik hier toch enige woorden over mijn klachtenregeling.

Een goede therapie is een samenwerking. Therapeut en cliënt spreken aan het begin van het traject een aantal dingen samen af: wat de doelen of thema’s van de therapie zullen zijn, met welke methode we zullen werken, hoelang de therapie zal gaan duren of wanneer voor het eerst geëvalueerd zal worden. Afstemming over iedere volgende stap is een continu proces. In deze samenwerking is het heel belangrijk dat u uw wensen, grenzen en verwachtingen kenbaar maakt. Aarzel dus niet om dit te doen. Alle partijen zijn hiermee geholpen.

Mocht u desondanks merken dat we er samen tijdens de normale sessies niet goed uitkomen, of u voelt zich niet correct behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

Stap 1: Laten we er samen over praten

Als eerste stap in het indienen van een klacht kunt u contact met mij opnemen buiten de normale sessies om per telefoon of email en melden dat u een klacht heeft. Nadat u uw klacht kort heeft kunnen toegelichten overleggen we samen wat er nodig is. Ik kan u bijvoorbeeld buiten de normale afspraken om een gesprek aanbieden om uw klacht eens rustig te bespreken. Als u dat wilt kan dat ook in aanwezigheid van een familielid of vriend(in).

Stap 2: Klachtenfunctionaris

Mocht blijken dat we er ook dan niet goed samen uitkomen, dan kunt u er voor kiezen zich te laten bijstaan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hoe dat werkt is afhankelijk van de aard van uw zorgtraject:

Reguliere psychologische zorg:

->   Klik hier voor meer informatie over de klachtregeling

->   Klik hier om uw klacht aan te melden bij de klachtenfunctionaris (aanmeldformulier)

Complementaire psychologische zorg:

->   Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling

->   Klik hier om uw klacht aan te melden bij de klachtenfunctionaris (aanmeldformulier)

Stap 3: Geschillencommissie

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.

Reguliere psychologische zorg:

->   De onafhankelijke klachtenfunctionaris (zie boven) kan u voorlichting geven over hoe een geschil in te dienen.

->   Psychologiepraktijk Denken en Zijn is via de organisatie P3NL aangesloten bij:
-      Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg (klik op de link voor meer informatie)

Complementaire psychologische zorg:

->   De onafhankelijke klachtenfunctionaris (zie boven) kan u voorlichting geven over hoe een geschil in te dienen.

->   Klik hier voor meer informatie over de geschillencommissie

->   Klik hier om een geschil aan te melden