Psychologiepraktijk Denken en Zijn

Tarieven en voorwaarden

Voor informatie over de mogelijkheden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar -> Klik hier

Tarieven voor gesprekken die niet uit het basispakket worden vergoed.
(dat wil zeggen: tarief bij zelfbetalen, OZP/OVP, psychosociale therapie)

tarieven 2019
Individueel gesprek van 45 minuten
overdag voor 18:00 uur
95,– euro
Individueel gesprek van 45 minuten
avond na 18:00 uur
105,– euro
Telefonisch consult per 15 minuten 23,75 euro

Tarieven voor zorg die onder het basispakket van uw verzekering valt
Conform de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

tarieven 2019
180005 – Transitiepresentatie (alleen intake)
207,19 euro
180001 – Basis GGZ kort (drie tot vijf gesprekken)
507,62 euro
180002 – Basis GGZ middel (zes tot acht gesprekken)
864,92 euro
180003 – Basis GGZ intensief (negen tot twaalf gesprekken)
1.356,25 euro
Voor informatie over de mogelijkheden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar-> Klik hier

Telefonisch contact of email contact wordt alleen in rekening gebracht indien dit onderdeel is van de behandeling en het als zodanig vooraf is besproken. Telefonisch contact of email contact met korte praktische vragen wordt niet in rekening gebracht.

Voorwaarden
U kunt een gesprek altijd kosteloos (per email) afzeggen tot 24 uur van te voren. Zegt u korter van te voren nog af (of vergeet u af te zeggen), dan breng ik het consult in rekening. Als u behandeling wordt vergoed door uw verzekeraar dan ontvangt u een aparte rekening voor de te laat afgezegde afspraak. Het is niet mogelijk deze rekening bij uw verzekeraar te declareren.

U bent vrij om na de intake af te zien van verdere afspraken. U betaalt dan alleen voor het intakegesprek. Ook later in het traject bent u vrij de therapie op elk moment te stoppen. Het is dan wel aan te bevelen een laatste afsluitend gesprek te plannen.

Als de gesprekken kunnen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering stuur ik u na het tweede gesprek een (voorschot)factuur voor de helft van de kosten. Aan het einde van het traject stuur ik u een factuur voor de tweede helft. Pas aan het einde van het traject kan ik u de factuur (over het gehele traject) sturen die geschikt is voor declaratie bij uw verzekeraar. Kunt u de kosten niet voorschieten neem dan even contact met mij op dan spreken we een ander betalingsschema af. Let wel: Ik kan u gespreide betaling of uitstel van betaling bieden, maar de betaling aan mij kan nooit afhankelijk zijn van de vergoeding van de verzekeraar. Een probleem met de vergoeding van de verzekeraar is een geschil tussen u en uw verzekeraar, waarin ik u alleen in kan steunen.

Als de gesprekken niet kunnen worden vergoed vanuit het basispakket dan ontvangt u maandelijks een factuur over de gesprekken die in de voorgaande maand hebben plaatsgevonden.

Psychologiepraktijk Denken en Zijn hanteert betalingsvoorwaarden gebaseerd op het model zoals dit is opgesteld door het Nederlands instituut voor psychologen (NIP). Om de voorwaarden te lezen -> klik hier.

Crisiscontact
Het kan voorkomen dat u tussen de consulten door met een vraag zit of merkt dat u eerder dan afgesproken behoefte heeft aan een (telefonisch) consult. U kunt dan contact op mij nemen. Ik streef ernaar binnen 48 uur te reageren, meestal lukt dat wel sneller. In vakantieperioden zorg ik voor vervanging. Is er sprake van een crisissituatie waarbij 48 uur wachten te lang is, dan is uw huisarts (of de huisartsenpost) uw aanspreekpunt.


Voor informatie over de mogelijkheden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar-> Klik hier