Psychologiepraktijk Denken en Zijn welkom

Welkom

Cognitieve therapie (denken) en mindfulness (zijn) vormen de belangrijkste peilers voor mijn manier van werken. Binnen mijn praktijk begeleid ik mensen op het snijvlak tussen reguliere en complementaire hulpverlening. U kunt bij mij terecht voor:

Generalistische basis GGZ:
De generalistische basis GGZ richt zich op de behandeling van lichte tot matige, niet-complexe ggz problematiek. Bij deze vorm van behandeling staat doorgaans de benadering van cognitieve gedragstherapie centraal.

Psychosociale therapie:
Psychosociale therapie is een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd (definitie ontleent aan de website van de NVPA).

Mindfulnesstraining:
Mindfulnesstraining richt zich op het ontwikkelen van de vaardigheid om uw aandacht naar het hier en nu te brengen op een niet oordelende wijze. Van de training is bekend dat het leidt tot meer ontspanning en een betere concentratie. Echter deze methode heeft meer te bieden. Door de beoefening van mindfulness kunt u een nieuwe manier van omgang met uw gedachten en emoties ontwikkelen, die een gunstige invloed heeft op vele verschillende aspecten van uw leven. Meer informatie kunt u vinden op mijn website over mindfulnesstraining.

Compassietraining:
Compassietraining richt zich op het ontwikkelen van een mildere houding naar uzelf en anderen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een hoge mate van zelfcompassie een veel positievere invloed heeft op psychisch welbevinden dan een hoge zelfwaardering. Voor meer informatie kunt u vinden op mijn webpagina over compassietraining.

Kijkt u op uw gemak eens rond op mijn site. Indien u nog nadere vragen hebt of eens nader wil kennismaken, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen. Ik sta u graag te woord.

Met hartelijke groet,

Roeland Schaddelee
GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut
mindfulnesstrainer en compassietrainer